ondernemerZZ caPelle – zoeken, vinden & samenwerken

 Van de voorzitEen jaar ondernemerszzpCapelleter

Welkom op de website van ZZP Capelle.
In november 2012 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel en de Kamer van Koophandel-Rotterdam een eerste bijeenkomst georganiseerd voor Capelse zzp’ers. De positieve energie die daaruit is ontstaan, heeft onder meer geleid tot het oprichten van de vereniging ZZP Capelle. Enkele enthousiaste leden hebben ervoor gezorgd dat deze website in de lucht is gekomen, en ook wordt er gebruikgemaakt van social media. De leden voelen zich betrokken bij de vereniging en willen graag met elkaar samenwerken. Vanuit het Ondernemershuis in Capelle aan den IJssel werken mensen hard aan het verder uitbouwen van onze vereniging.

De gemeente heeft de grote uitval van startende ondernemers als een knelpunt in het ondernemersklimaat genoemd. Daardoor ontstaat er onvoldoende structurele vernieuwing van de economie (bron: website gemeente Capelle aan den IJssel).

Het doel van de vereniging ZZP Capelle is uit te groeien tot een groot netwerk van ondernemers. Kernwoorden hierbij zijn: zoeken, vinden en samenwerken.

Bent u als ondernemer gevestigd in de gemeente Capelle aan den IJssel, dan nodigen wij u van harte uit om lid te worden van onze vereniging. Alleen door samen te werken kunnen wij elkaar versterken.
Alida Vreden – Cyrus, voorzitter ZZP Capelle

De vereniging heeft als bestuur de onderstaande personen in de daarbij genoemde rollen.

 • Voorzitter – Alida Vreden – Cyrus
 • Secretaris – Willy Sietsma
 • Penningmeester – Dirk Jan Radsma

Raad van Advies

De vereniging laat zich adviseren door een Raad van Advies bestaande uit 3 personen, te weten:

 • Berna Wisman
 • Jan Kuipers
 • Kees Kuijlman

Commissies

De vereniging heeft momenteel de volgende commissies benoemd:

 • Kascommissie: Rianne Lampers en Maija Rusak
 • Communicatie: Sarah de Preter en Jannie de Kraker
 • Website: Chris van de Scheer
 • Sponsoring, PR en ledenwerving: Sarah de Preter
 • Evenementen: Ela Lumme en Maija Rusak
 • Facebook: Willy Sietsma
 • Linkedin: Willy Sietsma
We zoeken mensen die de volgende kwalificaties hebben
– kennis, ervaring en of affiniteit met het gebied van de commissie
– bereid om ongeveer 8 uur per maand hieraan te besteden
– bereidheid om deze taak voor minimaal 12 maanden te vervullen
– enthousiasme en de wil om onze vereniging met z’n allen vooruit te helpen

Reageren

Wilt u ons helpen door zitting te nemen in een van de genoemde commissies? Stuur dan een mail met uw motivatie aan onze voorzitter.
 

De statuten van de vereniging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel-Rotterdam en het huishoudelijk reglement is na oprichting van de vereniging van kracht.